Reklamace

Ke stažení zde: Formulář pro uplatnění reklamace

Adresát: ToPotřebuju.cz 

Vendula Čapková, U Bažantnice 1261, 290 01 Poděbrady, e-mail: info@topotrebuju.cz, tel: +420 608 95 94 78 

Uplatnění reklamace 

Datum uzavření Smlouvy: 

 

Jméno a příjmení: 

 

Adresa: 

 

E-mailová adresa: 

 

Zboží, které je reklamováno: 

 

Popis vad Zboží: 

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace: 

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

 

Datum: 

Podpis: